Tag: dewar me lanter wali jagha per i houi drar ko kis tarha thek kare